JCI organitzar milers de projectes cada any compromesa amb l’avenç de les metes i l’ús
dels ODM de les Nacions Unides com a marc de referència.
En molts cims de dirigents de la JCI, que es va celebrar en col laboració amb l’ONU, els
delegats de unir-se als representants dels socis clau per centrar-se en un tema d’actualitat
i buscar solucions viables per als membres a què promulguin a nivell local. Llegiu més
sobre la Cimera de Lideratge de la JCI 2009.
Global Compact de les Nacions Unides
Enfocament: La Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
El Pacte Mundial de les Nacions Unides treballa per promoure els Deu
Principis de la RSE a les àrees de drets humans, laborals, medi ambient
i lluita contra la corrupció. La JCI s’associa amb el Pacte Mundial de
Nacions Unides per educar a les petites i mitjanes empreses sobre com
ser responsable i rendible en un mercat global competitiu.
Cambra de Comerç Internacional-Federació Mundial de
Cambres (ICC-WCF)
Enfocament: el progrés econòmic global
La CPI és la veu del món dels negocis la defensa de l’economia mundial com una força
per al creixement econòmic. Mitjançant la nostra col · laboració amb la ICC-WCF,
Organitzacions Locals de la JCI col · laborar amb cambres de comerç locals per col ·
laborar en projectes per promoure el progrés econòmic mundial i fomentar l’esperit
empresaria