La Jove Cambra Internacional 

La Visió i la Missió

Volem ser la principal xarxa mundial de ciutadans joves actius.

Per fer-ho, oferim oportunitats de desenvolupament que preparin als joves per crear canvis positius.

 

Activitats

L’activitat de la Jove Cambra es recolza en el principi de l’aprenentatge pràctic. Els programes que s’organitzen constitueixen la realitat operativa de l’entitat. Sorgeixen de la pròpia iniciativa de cada membre i són l’instrument per assolir l’objectiu de l’associació.

Formació a través de l’acció… l’acció en benefici de la comunitat.

  • Formació 60% 60%
  • Desenvolupament Social i Cultural 90% 90%
  • Oci 50% 50%
  • Internacional 50% 50%

Aquests percentatges representen la temàtica dels programes que hem desenvolupat aquest any a JCI Reus. Com més alt sigui el percentatge, més hem treballat en aquesta àrea. Tal i com s’aprècia, les arees que més treballem a l’entitat són Desenvolupament Social i Cultural i Formació

JCI a més de ser una entitat, és un grup d’amics disposats a treballar en equip per tal de tirar endavant projectes i assolir objectius, tant personals com professionals

Paula Modol

Jove Cambra Reus

La JCI és una escola de lideratge

Pol Jiménez

Jove Cambra Reus

La Jove Cambra m’ha donat la motivació que no ha aconseguit donar-me l’escola

Adriana Rué

Jove Cambra

Primer era una mica reticent a entrar a la Jove Cambra, però ara em moro de ganes de participar en la següent activitat.

Amina El Khayat

Jove Cambra

Jove Cambra local