PROJECTE EDUCATIU QUE ES DERIVA DEL PROGRAMA “FOM
REUS TO HELLAS”
Introducció
Aquest projecte educatiu ha sorgit a partir d’un projecte adjunt, el viatge a Lesbos per a
donar suport als refugiats de la guerra a Síria.
Justificació
Per a poder realitzar el projecte adaptat al context de la població actual, hem fet una
recerca de les dades obtingudes durant els últims anys a les platges de la localitat de
Tarragona per el servei de Salvament i Socorrisme, amb l’objectiu de detectar quines eren
les necessitats de la població des del punt de vista educatiu en l’àmbit de la salut. Així que
amb aquest DAFO inicial, hem dissenyat un conjunt de continguts i activitats que pretenen
augmentar els coneixements sobre hàbits saludables a les platges de les futures
generacions.
Per tant hem enfocat aquest projecte per a les escoles properes a zones de costa,
concretament per al Cicle Superior de Primària. És un projecte que es pot adaptar a
diferents cursos i edats, però ja que no disposem de tot el temps que voldríem, hem hagut
de limitar la nostra franja d’intervenció. Hem escollit aquest el Cicle Superior de primària ja
que considerem que és una edat on podem influenciar més als alumnes i que ja poden
practicar activitats a la platja amb certa independència sense una supervisió dels pares o
adults responsables.
Al enfocar el projecte a alumnes de primària, basarem les nostres activitats en el nou
currículum per a que sigui un projecte el més competencial possible.
Estem investigant altres projectes educatius que s’hagin pogut realitzar que siguin similars
als nostres, per a que aquest sigui el més enriquidor possible.
Objectius
A part dels objectius que hi ha ja establerts en el viatge a Lesbos, des del punt de vista
d’ajuda humanitària i de salvament, en aquest projecte educatiu ens hem proposat dos
objectius més, enfocats a la basant educativa.
· Fomentar un hàbits saludables a les platges per part de les futures
generacions. És un objectiu amb fites a llarg termini, ja que malgrat fer una
avaluació al final del projecte, per comprovar si hi ha hagut un assoliment dels
continguts, volem comprovar si al llarg del temps les incidències causades per
desconeixement o per imprudències disminueixen a les diferents instal·lacions de salvament i socorrisme des les diferents platges. La nostra tasca aquí serà de
curta durada.
· Conscienciació social i treballar valors humans. En aquest segon objectiu
pretenem que els alumnes siguin més conscients de fets de la societat actual, de
l’impacte que aquests tenen per a la resta de la humanitat des del punt de vista
social. Que valorin més la societat del benestar en la que vivim.
Parts del projecte

Formació dins de l’àmbit de la salut a les platges
· Contextualització de la situació a Lesbos i la feina que farem in situ:
Estada a Lesbos: durant la nostra estada a Lesbos volem compartir les nostres
experiències i vivències diàries amb els alumnes que vulguin participar en el projecte, per
tant hem pensat en realitzar un videoblog on els alumnes ens enviaran preguntes (en
format vídeo o escrit, com prefereixin) i nosaltres cada nit els contestarem via vídeo. Cada
dia seria una escola diferent.
· Compartir experiència: a la tornada volem fer dues fases.
Explicar la nostra experiència tant a les escoles que han participat en el projecte com als
futurs docents de les universitat i a totes les escoles interessades. Pensem que així
podem fomentar més aquest tipus de projectes humanitaris o inspirar a noves
experiències educatives.
· Avaluar els objectius que ens havíem plantejat amb els alumnes per a
comprovar si els hem aconseguit.
Avaluació final del projecte: realitzar un informe on avaluem tots els punts forts, dèbils,
possibilitats de millora, mancances… del nostre projecte, i publicar-ho. Pensem que
compartir tots els coneixements apresos pot ajudar a futurs projectes educatius.