Què es farà al programa “From Reus to Hellas”?
Des de la jove Cambra de Reus, es durà a terme un programa en col·laboració amb la
Jove Cambra de Grècia. Aquest programa es basarà en enviar un equip de 12 socorristes
reparats i equipats per a realitzar tasques humanitàries i de rescat a les platges de
Lesbos, on arriben els refugiats siris, i als camps de refugiats on la feina desborda a les
ONG i als serveis d’emergències grecs.
Durant 15 dies faran vida a l’illa de Lesbos on conviurem amb les autoritats i equips de
rescat grecs, 24 hores al dia 7 dies a la setmana.